1.شيوه صحيح نگهداري مواد شيميايي در آزمايشگاه هميشه يكي از مطالب بسيار با اهميت است. مواد شيميايي كه به شيوه ناصحيح در كنار همديگر نگهداري مي شوند ممكن است با همديگر واكنش داده و محصولات خطرناك توليد كنند. گاهي اوقات نگهداري ناصحيح مواد شيميايي علاوه بر آلودگي، باعث هدر رفتن مواد و كاهش خواص و اثرات مواد شيميايي مي شود.

2.رعايت نكات ذيل مي توان خطرات ناشي از ناسازگاري مواد را حذف كند.
از نگهداري اسيدها در مجاورت بازها يا فلزات فعال مانند سديم-پتاسيم و منيزيم خودداري كنيد.
از نگهداري جامدات يا اسيدهاي اكسيدكننده در مجاورت اسيدهاي آلي و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائيد.
از نگهداري موادي كه با آب واكنش مي دهند در اطراف سينك دستشويي يا نزديكي محلولهاي آبي خودداري كنيد.
از نگهداري اسيدها در مجاورت موادي كه در تماس با آنها گازهاي سمي توليد مي كنند اجتناب كنيد (مانند سديم سيانيد-سولفيد آهن).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *